top of page

For undervisere

Lektionsoversigt

Den smarteste vej til undervisning i teknologiforståelse og digital dannelse i folkeskolen. Alle lektioner i hvert modul indeholder en introduktions video, så du som fagperson hurtig kan få indblik i lektionens indhold og form.

Undervisningsmoduler

Når du har arbejdet med vores undervisningsmoduler vil vi meget gerne have feedback, så vi kan gøre vores undervisning endnu bedre. Det tager kun 2 minutter.

Din feedback er guld værd!

bottom of page